มวยไทย 5 สาย

มวยไทย 5 สาย

มวยไทย 5 สาย ศิลปะการต่อสู้ มีความโดดเด่นที่เทคนิคการชกการต่อสู้ เป็นการใช้ร่างกาย และ จิตใจ สำหรับ คนที่ต้องการใช้ร่างกายให้เป็นอาวุธ ใช้ร่างกายจากการโจมตี มวยไทยเป็นที่ได้รับความนิยมจากนานาชาติ โดยมีการแข่งขัน มวยไทยระดับอาชีพ หลายๆ ระดับ โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก และ นานาชาติ ต่างให้ความสนใจ และ ยอมรับในกีฬามวยไทย มากขึ้น

มวยไทย 5 สาย มีประวัติกันมาอย่างยาวนาน มวยไทยสมัยก่อน ยึดติดกับการทำสงคราม แต่สมัยนี้เห็นเป็นการกีฬา เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่ง ประเภทของมวยไทย จะแบ่งตามสาย และ ตามท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่ จะแบ่งเป็น 5 สาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มวยไทย 5 สาย แบ่งเป็นรายละเอียด ดังนี้ สายไชยา จากประวัติความเป็นมา สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ยุค ดังนี้

  1. สายไชยา จากประวัติความเป็นมา สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ยุค ดังนี้

ยุคแรก เกิดขึ้นมาจากพ่อท่านมา หรือ พ่อหลวงมา เป็นอดีตนายทหารจากพระนคร เริ่มตั้งแต่สมัยรัชการที่ 3 ฝึกมวยให้กับ ชาวไชยา และ พระยาวจีสัตยารักษ์ เป็น ปฐมศิษย์

ยุคเพื่องฟู จะอยู่ในช่วง ยุค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชการที่ 5 พระองค์ ทรงโปรดให้ยกย่อง การชกมวย โดยให้มีการชกมวย หน้าพระที่นั่ง ในงานพระเมรุ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช จากนั้น ก็บรรดาศักดิ์ แก่นักมวยเมืองไชยา ตอนนั้นคือ นายปรง จำนงทอง และ เป็นหนึ่งในตำนาน มวยไชยา

ยุคเปลี่ยนแปลง ในช่วงรัชการที่ 7 นักมวยคาดเชือก ชื่อ นายแพ เลี้ยงประเสริฐ ได้ชกกับนายเจียร์ พระตะบอง ถึงกับความตาย จึงทำให้รัฐบาล ประกาศ ให้มีการสวมนวม แทนการคาดเชื่อก โดย รัชการที่ 9 เริ่มให้ต้องรื้อเวที พระครูโสภณ จตสิการาม ได้ถือว่า มวยสายไชยา สิ้นสุด

ยุคอนุรักษ์ หลังจากสิ้นสุด สมัยพระครู ฯ ก็เริ่มเลือนหายจากความทรงจำ แต่ถึงอย่างไร ก็ยังมีการบันทึกลงในการเรียน และ สืบทอด ๆ กันมาหลายรุ่น

2.สายโคราช มีประวัติมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึง รัตนโกสินทร์ เพราชาวไทย มีการฝึกการต่อสู้ ด้วยอาวุธสั้น ที่มีการประกอบ กับ ศิลปะมวยไทย โดยตอนนั้น มีเป้าหมาย เพื่อที่ปกป้อง ประเทศชาติ เท่านั้น รวมไปถึง เมืองโคราช เป็นเมืองหน้าด่าน ชั้นเอก ที่ต้องมีการรบ เพื่อป้องกันการรุกรานของข้าศึก จึงทำให้ มีเลือดนักสู้ อยู่ในสายเลือดอยู่เสมอ ในตอนบ้านเมืองสงบ ก็จะมีการพัฒนา การชกมวย ให้เป็นศิลปวัมนธรรมทางการต่อสู้ ที่สืบทอดกัน ต่อ ๆ กัน โดยสมัยรุ่งเรือง ก็จะมีการแข่งขันคาดเชือก นักมวยฝีมือดีชนะคู่ต่อสู้ หลายคน ทำหใ พระองค์ทรงพอพระทัย และ ทรงโปรด กับมวยสายโคราช เป็นอย่างมาก

มวยไทย 5 สาย
มวยไทย 5 สาย ศิลปะการต่อสู้ มีความโดดเด่นที่เทคนิคการชกการต่อสู้ เป็นการใช้ร่างกาย และ จิตใจ สำหรับ คนที่ต้องการใช้ร่างกายให้เป็นอาวุธ ใช้ร่างกายจากการโจมตี

3.สายลพบุรี มีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญหลายอย่าง ทำให้สายมวยทางลพบุรี จะแบ่งเป็นช่วงต่าง ๆกัน มีรายละเอียดดังนี้

ช่วงแรก มีปรมาจารย์สุกะทันตะฤาษี เป็นผู้ก่อตั้ง โดยมีลูกศิษย์คือ พ่อขุนรามคำแหง

ช่วงสอง มวยไทยลพบุรี ฟื้นฟูในช่วงนี้ โดยมีการขยายไปในวงกว้าง และ จัดการแข่งขันอย่างเป็นทางประเทศ มีกำหนด และ กติกาชก สมเด็จพระรายายณ์มหาราช ได้ส่งเสริมมวยลพบุรี ถึงขนาดปลอมพระองค์ ไปแข่งขัน ชกมวยกับชาวบ้าน

ช่วงสาม ช่วงพัฒนาของมวยไทย สายลพบุรี โด่งดัง และ เฟื่องฟู จนถึงขีดสุด โดยเฉพาะรัชการที่ 5 ทรงเรียนวิชามวยมาจาก ปรมาจารย์หลวงพหลโยธานุโยค พระองค์โปรดมวยมาก การแข่งขันชกมวยในงานพระราชทานเพลิง

ช่วงสี่ ช่วงที่มวยลพบุรี มีนักมวยที่เก่งกาจมากมาย  ซึ่งมีลีลาท่าทางการชก ที่ถนัดการใช้หมัดตรง และ หลบหลีกอย่างคล่องแคล่าว เป็นความหวังใหม่ ที่จะสืบทอดมวยลพบุรี และ ช่วยพัฒนาและฟื้นฟู ต่อไป

4.สายท่าเสา ถูกค้นพบในช่วง พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ตอนนั้น บิดานำตัวไปฝากเรียน กับ พระครูวัดหมาธาติเมืองพิชัย  และได้ออกเดินขึ้นเหนือ ต่อเพื่อไปเรียนมวยกับครูเมฆ แห่งบ้านท่าเสา ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ครูเมฆ  พอเรียนมวย กับครูเมฆ จนเก่งเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ลาครูเมฆเพื่อเดินทางไปเรียนดาบ กับ ครูเหนือ ที่เมือง สวรรคโลก พร้อทั้งได้เรียนมวยจีน หักกระดูกที่เมือง สุโขทัย จากนั้น เดินได้เดินทางผจญภัย ต่อไปเมือง ตาก และได้ชกมวยในงาน และได้ชนะครูมวยที่เมืองตาก จนเป็นที่โปรดปราน ของพระยาตาก และได้ชกชวน ให้อยู่รับราชการเป็นทหาร องครักษ์ ได้บรรดาศักดิ์เป็น “หลวงพิชัยอาสา” เพื่อร่วมกอบกู้ชาติ และเมื่อมาตีกันที่เมือง พิชัย โดยออกรบแล้วทำให้ดาบหักไปข้างหนึ่ง จึงได้รับสมยานามว่า “พระยาพิชัยดาบหัก” ตั้งแต่นั้นมา จึงเป็นที่เคาระรักของคนในจังหวัด อุตรดิตถ์

5.สายพลศึกษา เป็นการเรียนสุตรมวยไทย การสอยมวยไทยด้วย ต่อมาได้บรรจุลงในกลุ่มพลศึกษา และ ภูมิภาค 17 แห่ง มวยไทยสายนี้ มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง และ มีปรมาจารย์ ถ่ายทอดวิชามาตลอด โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงในการสืบทอดมวยสายนี้ เช่น อาจารย์สืบ จุณฑะเกาศลย์ และเป็นการเรียนศิลปะมวยไทย สืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เห็นกัน

ศิลปะมวยไทย เป็นศิลปะแห่งวัฒนธรรม โดยจากอดีต จะเห็นได้ว่า แบ่งเป็น มวยไทย 5 สาย ยังคงอนุรักษ์ อยู่จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ ในปัจจุบัน จะนิยมต่อยมวยไทยสากลมากกว่า แต่หลายคนต่างคิดว่า ศิลปะมวยไทย นั้นบังคงงดงาม และ ต้องมีการสานต่อวัฒนธรรมแบบนี้ต่อไป

ต้องกาเรดิมพันมวยออนไลน์ ที่ได้เงินรางวัลแน่นอน คลิก www.asiawin99.org รวมการบริการ บาคาร่าออนไลน์ สล็อตออนไลน์ ฟุตบอลออนไลน์ หรือ รวมทุกประเภทอย่างครบเครื่อง ในคาสิโนออนไลน์ ดังนั้น หากผู้ใดที่สนใจ สามารถติดต่อได้ตามเว็บไซต์ แห่งนี้ พร้อมมีพนักงานคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Author: jokerkiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *